Finansal Sigortalar
Risklere özel butik çözümler üreten Allianz Finansal Sigortalar Departmanı ürünleri hakkında özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Finansal Sigortalar

Detaylar

Türkiye dahil dünyanın birçok önemli merkezinde bulunan Allianz, finansal sigortalar uzmanları ile en küçük işletmelerden çok uluslu dev şirketlere kadar birçok şirketin talepleri doğrultusunda hizmet vermeye odaklanmıştır.

Dünyanın lider sigorta şirketi olarak Allianz müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ve doğru çözümleri sunmaktadır. Günümüzün rekabetçi döneminde Allianz Sigorta A.Ş., sorumlulukları gitgide artan yöneticilere, profesyonellere ve kurumlara uygun çeşitli finansal sigortalar çözümleri sağlamaya başlamıştır.

Dünyada ve Türkiye’de hızla artan ve değişen risk faktörlerine bağlı olarak bu alanda hızlı bir şekilde büyüyen Finansal Sigortalar ürünleri bakımından Allianz, olası senaryolara büyük bir dikkat ve detayla yaklaşması ile birlikte global bilgi birikimine ve geniş bir tecrübeye sahip olmasının yanında alanında uzman kadroları ile hizmet vermektedir.

Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve gerek Türkiye’de gerekse de dünyadaki diğer kanun ve mevzuatlardaki değişiklikler kurumların ve profesyonellerin risk ölçütünü değiştirmekte ve şekillendirmektedir.

I.Yönetici Sorumluluk Sigortası (D&O Insurance)
Globalleşmenin artması ile birlikte yöneticiler firmaları için birçok değişkeni değerlendirerek değişen yasal düzenlemelere uygun olarak hızlı bir şekilde en iyi kararı vermek zorunda kalmaktadır. Bu süreç içerisinde yöneticileri etkileyen öngörülen veya öngörülemeyen pek çok risk ortaya çıkmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir? Neden Önemlidir?
Allianz, sigorta ettirenin ve bağlı ortaklıklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin bu zorlu piyasa koşulları altındaki gerçek ya da iddia edilen hataları sebebiyle oluşabilecek zararlar bakımından yöneticilerin yasal olarak ödemekle yükümlü olabileceği tutarlar bakımından teminat sağlayan Yönetici Sorumluluk Sigortası ürününü alanında uzman kadrolarıyla birlikte sunmaktadır.

Türk Ticaret Kanunun 361 nolu maddesi altında Yönetici Sorumluluk Sigortasına yer verilmesinin de etkisiyle birlikte Yönetici Sorumluluk Sigortasıları en çok talep edilen sigorta ürünlerinden birisi haline gelmiştir.

Bununla birlikte yöneticilerin maruz kalabileceği savunma masrafları, soruşturma masrafları, kovuşturma masrafları da dahil olmak üzere daha pek çok ek teminat Allianz güvencesi altında sunulmaktadır.

Allianz Sigorta A.Ş.’nin sağladığı bir diğer büyük avantaj ise Allianz’ın geniş global sigorta ağı sayesinde sadece sigorta ettirenin Türkiye’deki risklerine değil, Türkiye dışındaki lokasyonlarındaki risklerine de söz konusu ülkelerde geçerli kanun ve mevzuatlara uygun olarak sağlayacağı uluslararası sigorta çözümleridir.

II.Mesleki Sorumluluk Sigortası (PI Insurance)
Mesleki Sorumluluk Sigortası, profesyonellerin gerçek ya da iddia edilen mesleki hataları ve ihmalleri nedeniyle doğabilecek üçüncü şahıslar tarafından talep edilen zararları ve sigortalının kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutarları teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Aşağıdaki meslek grupları başta olmak üzere daha pek çok alanda Allianz Sigorta A.Ş. çözümlerini siz değerli profesyonellere sağlamaktadır:

Proje bazlı Mesleki Sorumluluk Sigortası (Project PI Insurance):
Son yıllarda, Türkiye’de yerleşik mimarlık ve mühendislik firmalarının gerek Türkiye’de gerekse Türkiye dışında görev aldıkları proje sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Artan yasal ve sözleşmesel sorumluluk paralelinde, söz konusu bu firmaların, sözleşmesel olarak veya projenin yapıldığı / yapılacağı ülkenin ilgili otoriteleri bakımından söz konusu projeye teminat sağlayan bir Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip olmaları mecbur kılınmaktadır.

Allianz, firmaların projede sağladıkları mesleki hizmetlere yönelik hataları ve ihmalleri nedeniyle doğabilecek üçüncü şahıslar tarafından talep edilebilecek, sigortalıların yasal olarak ödemekle yükümlü olabileceği zararları teminat altına alan bu sigorta ürününü sağlamaktadır.

Allianz bu alanda söz konusu projeye özel ve projenin ihtiyaçlarını karşılayan nitelikte butik çözümler sunmaktadır.

III.Siber Sorumluluk Sigortası (Cyber Liability Insurance)
İnternet ve siber dünyanın gelişmesiyle birlikte şirketleri tehdit eden faktörlerin cinsi ve sayısı artmıştır. Bunların başında da siber saldırılardan kaynaklanan kayıplar yer almaktadır. Hackerlar/bilgisayar korsanları, uygun şekilde şifrelenmemiş taşınabilir cihazlar, sahte e-postalar, yeterince iyi tasarlanmamış bilgi güvenliği sistemleri gibi faktörler siber riskleri oluşturmaktadır.

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere kişisel verilerin korunmasını düzenleyen diğer benzer kanun ve mevzuatlar kapsamında veri saklayan ve/veya işleyen kuruluşlar söz konusu bu verilerin ihlali halinde ilgili kanunlarca sorumludur.

Siber Sorumluluk Sigortası, siber saldırılar sonucu kuruluşların ilgili kanunlara uygun olarak maruz kaldığı tazminat sorumluluğu ile söz konusu kuruluşun bu saldırılar sonucu kendisinin katlanmak zorunda olduğu çeşitli masraflara ve bu kuruluşların siber saldırı sonucu maruz kaldığı iş durması zararına teminat sağlayan özel bir sigorta ürünüdür.

Güçlü bir risk yönetimine ve yüksek BT güvenlik seviyesine sahip şirketler bile hiçbir zaman yüzde yüz siber suçlara karşı korunamamaktadır. Bu sebeple olası siber risklerin yönetiminde şirketlerin siber sorumluluk sigortası altında kendilerini güvenceye almaları önemlidir.

Allianz, bu alanda şirketlerin kültürleri, bilişim teknolojileri seviyeleri gibi faktörleri göz önünde bulundurarak maruz kaldığı riskleri belirleyerek şirketler için en uygun siber sigorta içeriğini Allianz’ın global bilgi birikimi etrafında Allianz Sigorta A.Ş. güvencesiyle sunmaktadır.

IV.Halka Arz Sigortası (POSI Insurance)
Günümüzde şirketlerin büyüme stratejileri ve yatırım planları çerçevesinde halka arzlar tercih edilmektedir.

Halka Arz Sigortası (POSI), Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlerin, menkul kıymet arzını gerçekleştiren kurumların, hissedarların ve yöneticilerin izahnameden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Allianz bu alanda söz konusu halka arza özel butik çözümlerini Allianz Sigorta A.Ş. güvencesiyle sunmaktadır.

V.Yatırım Yönetimi Sigortası (IMI)
Portföy veya fon yönetimi şirketlerine özel hazırlanmış bu sigorta ürünü altında çalışanların ilgili finansal hizmetleri ifası sırasındaki hata veya ihmallerinden kaynaklanan ve üçüncü şahıslar tarafından talep edilen ve kuruluşların kanunen ödemekle yükümlü olduğu tazminat ve masraflara teminat vermesinin yanında söz konusu bu kuruluşların yöneticilerine de yönetim sorumlulukları bakımından Allianz güvencesi altında teminat sağlayan özel bir sigorta ürünüdür.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

İstanbul - Ümraniye Allianz Sigorta Acentesi
Ecm Sigorta

Adres
Çamlık Mah. Tütün Sok.No:72/3 Ümraniye İstanbul

Telefon
0(216) 343 44 00
0(216) 343 43 33(fax)

Copyright 2024 - Tüm hakları Allianz’a aittir.